Kuumaõhukatlad

Kuumaõhukatlad

Meie insenerid on projekteerinud BIO- kütusel (hakkepuit jt. puisteained) kuumaõhukatla, mis koosneb kahest osast: koldest ja soojusvahetist. Koldes toimub kütteaine põlemine liikuval malmist restil. Põleti metallosad on õhkjahutusega. Põleti on varustatud kahe õhuventilaatori ja suitsuimuriga mis töötavad sagedusmuunduri ja automaatika juhtimisel. Katel töötab täisautomaatsel režiimil, mille käsitlemine on lihtne. Kogu põlemisprotsessi ja kütteaine etteandesüsteemi juhib automaatika. Automaatika sisaldab juhtimiskilpi, sagedusmuundureid, kontrollerit, reduktormootoreid, õhuventilaatoreid ja erinevaid andureid. Kontrolleri juhtpaneelil on lihtne seadistada soovitud väljuva õhu temperatuuri. Maksimaalne väljuva õhu temperatuur on 95°C (Katsetatud tehase temperatuur 120 °C) Tuha eemaldus katlast toimub kruvikonveieri abil konteinerisse.

Meie toodetud õhukatlad on leidnud juba laialdast kasutust viljakuivatamisel. Võrreldes seni kasutusel olevate vedelkütuse ja põlevkiviõli  baasil töötavate kateldega langevad küttekulud kuni 7 korda! Vastavalt katla võimsusele ja kliendi vajadusele on võimalik valida puisteaine etteandesüsteemideks kütteainepunker mahtuvusega 10 m3 või ehitada kohapeal hüdrauliliselt liikuvate roobitsatega „kütteaine ladu“, mille mahtuvus on ca 50-200 m3

Katla kasutusvaldkonnad:

Toodame kuumaõhukatlaid vahemikus 300 kw, 500 kw, 1000 kw, 1500 kw

Võtke meiega ühendust ja leiame Teile kõige sobivama ja soodsama lahenduse!